Jaša Vrečko
Predsednik
Anita Stražiščar
Podpredsednica
Sara Štern
Izvršni odbor
Jakob Murko
Spletno mesto