KDO SMO DRUŠTVO DIABETIKOV TIPA 1 SLOVENIJE?

Društvo diabetikov tipa 1 Slovenije je organizacija, ki združuje diabetike tipa 1, njihove partnerje in družinske člane iz celotne Slovenije. Ustanovljeno je bilo leta 2003, z namenom združevanja vseh diabetikov tipa 1 in skupnega udeleževanja športnih dogodkov ter s tem ozaveščati o pomembnosti zdravja in o sladkorni bolezni. Dobra urejenost sladkorne bolezni določa tudi kakovost življenja diabetika, pri tem je ključnega pomena uspešno sodelovanje z diabetologom, kot tudi znanje in poznavanje izkušenj ostalih diabetikov. V našem društvu organiziramo številna strokovna predavanja in dogodke, kjer se diabetiki tipa 1 povezujejo in skupaj pridobivajo novo znanje, ki prispeva k boljšemu vodenju in obvladovanju sladkorne bolezni.

Organi društva

V organe DD tipa 1 Slovenije so bili na Občnem zboru dne, 13.6.2020 izvoljeni naslednji člani:

PREDSEDNIK DRUŠTVA: Jaša Vrečko
PODPREDSEDNICA DRUŠTVA: Anita Stražiščar
IZVRŠNI ODBOR: Andrej Švajger, Jernej Lipovž-Ančik, Alja Verbič, Eva Bolčič, Jakob Murko, Bojan Proje in Ksenija Ilich
NADZORNI ODBOR: Boštjan Korošec, Boštjan Vranc, Ljubiša Dukič
DISCIPLINSKA KOMISIJA: Teja Horvat, Mojca Planinšek, Natalija Ipavec

Vizija društva

Naše društvo povezuje in združuje vse diabetike tipa 1 iz celotne Slovenije, tako starejše kot tudi mlade. V prihodnosti bo naše društvo postala organizacija, s katero se bomo sladkorni bolniki imeli možnost postaviti po robu vplivnim institucijam, kar nam bo omogočilo doseči številne zakonske spremembe in olajšave na področju pravic za diabetike.

Poslanstvo

Društvo združuje vse diabetike tipa 1 in njihove partnerje ter družinske člane iz celotne Slovenije in jih izobražuje o novostih na področju zdravja in diabetesa, s tem želimo izboljšati kakovost njihovega življenja. S pomočjo dogodkov spodbujamo druženje in izmenjavo izkušenj med diabetiki, kot tudi pomoč družinskim članom in diabetikom, ki se na novo srečujejo s sladkorno boleznijo. Z aktivnostmi v našem društvu promoviramo vključevanje zdravih navad in športnih aktivnosti v svoj vsakdanjik, kar prispeva k boljši urejenosti sladkorne bolezni.

Vrednote

V našem društvu se zavedamo, da je življenje s sladkorno boleznijo pravi izziv, vendar v družbi diabetikov je ta izziv precej lažji. Naša skupnost se zavzema za povezovanje prijetnega s koristnim, zato naši dogodki združujejo druženje, športno aktivnost in izobraževanje, kar prispeva k ohranjanju zdravja diabetika in krepitvi medsebojnih odnosov v društvu. Vrednota našega društva je povezovanje vseh diabetikov tipa 1 iz celotne Slovenije, tako starejše kot tudi mlajše, kar nas dela močnejše in s skupnimi močmi premagujemo ovire, ki nam jih zada življenje s sladkorno boleznijo. Naše društvo ima neprecenljivo vrednost v družbi, saj prispeva k boljšemu razumevanju in sprejemanju sladkorne bolezni ter omogoča diabetikom, da živijo polno in kvalitetno življenje kljub sladkorni bolezni.

Cilji

V našem društvu se zavzemamo za dosego naslednjih ciljev:

·       Povečati število aktivnih članov in udeležencev na naših dogodkih

·       Spodbujati člane v vključevanje zdravih navad in športne aktivnosti v njihov vsakdanjik

·       Krepiti povezanost med diabetiki tipa 1 v Sloveniji

·       Izboljšati prepoznavnost društva laični in strokovni javnosti

V našem društvu se zavzemamo za večje število aktivnih članov in udeležencev na naših organiziranih dogodkih. Manj športno aktivne člane želimo motivirati in spodbuditi v vključevanje zdravih navad in športne aktivnosti v njihov vsakdanjik. Želimo okrepiti in spodbuditi povezovanje in pomoč med diabetiki tipa 1 po vsej Sloveniji, zato da se bo diabetik lahko na vsakem koraku počutil varno in bo dobil pomoč ob neprijetnih pripetljajih sladkorne bolezni. Zavzemamo se tudi za večjo prepoznavnost društva laični in strokovni javnosti.